card
ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГА “ХҮҮХДИЙН ДУУ ХООЛОЙ-2022” ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОЖ, ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГА “ХҮҮХДИЙН ДУУ ХООЛОЙ-2022” ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОЖ, ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас “ХҮҮХДИЙН ДУУ ХООЛОЙ-2022” нэгдсэн чуулганд оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй
ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДЭД СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДЭД СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Өсвөр насны 20 гаруй хүүхдэд хууль эрх зүйн мэдлэг олгох, соён гэгээрүүлэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх  сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН БАЙЦААГЧДАД ПРАКТИК СУРГАЛТ ХИЙЖЭЭ

ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН БАЙЦААГЧДАД ПРАКТИК СУРГАЛТ ХИЙЖЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас тус дүүрэг дэх Татварын хэлтсийн эрх бүхий албан тушаалтнаас хялбаршуулсан журмаар шалгаж шийдвэрлэсэн зөрчлийн гомдол, мэдээлэл хууль тогтоомжид заасан үндэслэл журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхийг судалжээ.

Дэлгэрэнгүй
ЭРҮҮ ШҮҮЛТ ТУЛГАХ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЭРҮҮ ШҮҮЛТ ТУЛГАХ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

”Эрүүдэн шүүх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь“ сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй
ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР  АВТО УГААЛГЫН ГАЗРУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАЛАА

ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АВТО УГААЛГЫН ГАЗРУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАЛАА

Мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй хамтран дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг 32 авто угаалгын газруудын үйл ажиллагааг шалган танилцжээ

Дэлгэрэнгүй
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТӨЛӨӨЛӨЛТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 300 ОРЧИМ ИРГЭНД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 300 ОРЧИМ ИРГЭНД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас тус дүүргийн Цагдаагийн газрын нэгдүгээр хэлтэстэй хамтран Соёл урлагийн их сургууль, Хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн оюутнуудад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт хийжээ.

Дэлгэрэнгүй
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТОЙРГИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ НАРТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТОЙРГИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ НАРТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас тус дүүргийн тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч нартай уулзалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛАХАД АНХААРАХ АСУУДАЛ СЭДВЭЭР ПРАКТИК СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛАХАД АНХААРАХ АСУУДАЛ СЭДВЭЭР ПРАКТИК СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас “Шийтгэл оногдуулахад анхаарах асуудал” сэдэвт практик сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ БА БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛОО БҮТЭЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ БА БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛОО БҮТЭЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас 2022 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй ба байгууллагын соёлоо бүтээх нь” сэдэвт  сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЖЭЭ

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЖЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас  хяналтын харьяа зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудтай 2022 оны нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр уулзалт хийлээ.

Дэлгэрэнгүй