card
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 300 ОРЧИМ ИРГЭНД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР 300 ОРЧИМ ИРГЭНД СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас тус дүүргийн Цагдаагийн газрын нэгдүгээр хэлтэстэй хамтран Соёл урлагийн их сургууль, Хөдөлмөр нийгмийн харилцааны дээд сургуулийн оюутнуудад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт хийжээ.

Дэлгэрэнгүй
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТОЙРГИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ НАРТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТОЙРГИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧ НАРТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас тус дүүргийн тойргийн шийдвэр гүйцэтгэгч нартай уулзалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛАХАД АНХААРАХ АСУУДАЛ СЭДВЭЭР ПРАКТИК СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

ШИЙТГЭЛ ОНОГДУУЛАХАД АНХААРАХ АСУУДАЛ СЭДВЭЭР ПРАКТИК СУРГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас “Шийтгэл оногдуулахад анхаарах асуудал” сэдэвт практик сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ БА БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛОО БҮТЭЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ БА БАЙГУУЛЛАГЫН СОЁЛОО БҮТЭЭХ НЬ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас 2022 оны 2 дугаар сарын 22-ны өдөр “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй ба байгууллагын соёлоо бүтээх нь” сэдэвт  сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЖЭЭ

ЗӨРЧИЛ ШАЛГАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЖЭЭ

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газраас  хяналтын харьяа зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнуудтай 2022 оны нэгдүгээр сарын 10-ны өдөр уулзалт хийлээ.

Дэлгэрэнгүй