card

Чингэлтэй дүүргийн прокурорын газар нь Монгол Улсын Их Хурлын 1993 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 59 дугаар тогтоолоор  үүсэн байгуулагдаж, 1993 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн билээ.

Монгол Улсын Ерөнхий Прокурорын 1993 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн 6/207 дугаар тушаалын дагуу Чингэлтэй дүүргийн Прокурорын газар нь анх 8 орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн түүхтэй.

Өдгөө тус дүүргийн прокурорын газар нь 52 прокурор, ажилтны орон тоотой ажиллаж байна.

Түүхэн товчоо

Онцлох мэдээлэл